Urząd Miasta Mysłowice

Urząd Miasta Mysłowice

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 11 00

Godziny pracy Urzędu Miasta Mysłowice:

  • poniedziałek od 07:30 do 17:00
  • we wtorek, środę, czwartek w godz. od 07:30 do 15:30
  • w piątek od 07:30 do 14:00

Numery telefonów jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta:

Kancelaria Prezydenta Miasta
Dyrektor: Wojciech Król
ul. Powstańców 1
Tel.: 32 31 71 350
Fax: 32 22 22 565

Wydział Organizacyjny
Naczelnik: Cezary Kiereś
ul. Powstańców 1
Tel.: 32 31 71 208
Fax: 32 22 22 565, 32 31 71 319
E-mail: c.kieres@um.myslowice.pl

Kancelaria Rady Miasta
Kierownik: Joanna Łoś
ul. Powstańców 1
Tel.: 32 31 71 207
Fax: 32 31 71 224
E-mail: krm@myslowice.pl

Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik: Dominik Lorenc
Plac Wolności 2
Telefony: 32 31 71 203
Fax: 32 222 25 65
E-mail: architektura@myslowice.pl

Zespół Radców Prawnych
Kierownik: Bożena Pilarska
ul. Powstańców 1
Telefony: 32 31 71 147
Fax: 32 222 25 65
E-mail: zrp@myslowice.pl

Wydział Budżetu
Skarbnik: Lidia Łazarczyk
ul. Powstańców 1
Tel.: 32 31 71 314
Fax: 32 22 22 565
E-mail: a.kwiatkowska@um.myslowice.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Naczelnik: Grażyna Wojciechowska
ul. Powstańców 1
Tel.: 32 31 71 210
Fax: 32 22 22 565
E-mail: g.wojciechowska@um.myslowice.pl

Wydział Geodezji i Katastru
Naczelnik: Ireneusz Lasok
Plac Wolności 4
Tel.: 32 31 71 250
Fax: 32 22 25 848
E-mail: um_geodezja@myslowice.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
Naczelnik: Marcjanna Mądry
ul. Powstańców 1
Tel.: 32 31 71 215
Fax: 32 22 22 565
E-mail: wgn@myslowice.pl

Wydział Ochrony Środowiska
Naczelnik: Mirosław Waszkowiak
ul. Strumieńskiego 5
Tel.: 32 31 70 305
Fax: 32 22 22 268
E-mail: srodowisko@um.myslowice.pl

Wydział Rozwoju Miasta
Naczelnik: Kazimierz Dziula
Pl. Wolności 2
Telefony: 32 31 71 141
Fax: 32 317 12 60

Wydział Gospodarki Komunalnej
Naczelnik: Urszula Dyla
ul. Powstańców 1
Tel.: 31 31 71 396
Fax: 32 31 71 162
E-mail: gmk@myslowice.pl

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Naczelnik: Iwona Nowak
ul. Powstańców 1
Tel.: 32 31 71 230
Fax: 32 31 71 221
E-mail: um_edukacja@myslowice.pl

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Naczelnik: Krzysztof Imiołczyk
ul. Powstańców 1
Tel.: 32 31 71 107
Fax: 32 31 71 344
E-mail: um_zdrowie@myslowice.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik: Irena Malcharek
ul. Powstańców 1
Tel.: 32 31 71 392
Fax: 32 22 22 565
E-mail: i.malcharek@um.myslowice.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Ewa Nowakowska – Mazelon
ul. Strumieńskiego 5
Tel.: 32 22 51 059
Fax: 32 22 51 059
E-mail: usc@myslowice.pl

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego
Naczelnik: Marek Lis
Pl. Wolności 4
Telefony: 32 31 71 264
Fax: 32 22 22 682
E-mail: wzkiol@myslowice.pl

Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Naczelnik: Rafał Oszek
ul.Plac Wolności 2
Telefony: 32 31 71 395
Fax: 32 31 71 193
E-mail: um_audyt@myslowice.pl

Wydział Egzekucji Należności Pieniężnych
Naczelnik: Danuta Zjawińska
ul. Powstańców 1
Tel.: 32 31 71 262
E-mail: um_egzekucja@myslowice.pl

Wydział Zamówień Publicznych
Naczelnik: Jadwiga Sobaś
ul. Powstańców 1
Tel.: 32 31 71 195
Fax: 32 22 34 075
E-mail: um_zamowienia@myslowice.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Irena Malcharek
ul. Powstańców 1
Tel.: 32 31 71 392
Fax: 32 22 22 565
E-mail: i.malcharek@um.myslowice.pl

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
Krzysztof Marciniak
ul. Powstańców 1
Tel.: 32 31 71 140
Fax: 32 22 22 565

Wydział Informatyki
Naczelnik: Rafał Gałuszka
Tel.: 32 31 71 165
Fax: 32 22 22 565
E-mail: infor@myslowice.pl

Dodaj komentarz